slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สันตะสำนักแต่งตั้งคุณพ่อเปโตรวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นผู้อำนวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย

สันตะสำนักแต่งตั้งคุณพ่อเปโตรวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เป็นผู้อำนวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2016 สันตะสำนักแห่งนครรัฐวาติกันประกาศโดยกฤษฎีกาผ่านทางสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้แต่งตั้ง คุณพ่อเปโตรวัชศิลป์ กฤษเจริญ พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้อำนวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary

Read more...

พระประสงค์การอธิษฐานภาวนาของพระสันตะปาปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2016

พระประสงค์การอธิษฐานภาวนาของพระสันตะปาปา

ประจำเดือนพฤษภาคม 2016

 

 

พระประสงค์สากล

ขอให้เคารพและให้เกียรติสตรี: เพื่อบรรดาสตรีทุกประเทศจะได้รับเกียรติ ความเคารพ และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม ตามพระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงตรัสว่า “พระนางมารีย์คือแบบฉบับล้ำเลิศแท้จริงของสตรี”

 

Read more...

แนวทางเพื่อการศึกษา หรือการทำงานกลุ่มและการวิเคราะห์ประเด็น เชิญชวนบรรดาสัตบุรุษและผู้อภิบาลทำความเข้าใจชีวิตครอบครัว

แนวทางเพื่อการศึกษา หรือการทำงานกลุ่มและการวิเคราะห์ประเด็น

เชิญชวนบรรดาสัตบุรุษและผู้อภิบาลทำความเข้าใจชีวิตครอบครัว

จาก สมณสาส์นเตือนใจ Amoris Laetitia (ชื่อย่อ AL.)

“ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

+++++

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศใช้สมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม

Read more...

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุขไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ"

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุขไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ" 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กและเยาวชน "ความสุข" ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ และไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะนำอิสรภาพและความรักมาให้เรา ความสุขหาซื้อไม่ได้ แต่เราพบความสุขได้จากการดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อผู้อื่น ทรงเตือน จงระวังความต้องการที่ฝังอยู่ในนิสัยแบบ "ต้องได้ ต้องมี" เพื่อสนองความพอใจของเรา ทรงสงสัยในตัวคนที่บอกเด็กและเยาวชนว่าชีวิตจะมีความสุขแน่ ถ้าทำตัวตามดารานักแสดงและแต่งตัวด้วยแฟชั่นล่าสุด ทรงชี้ ความรักคือบัตรประชาชนของคริสตชน นี่คือเอกสารเดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่าเราเป็นศิษย์พระเยซู ทรงแนะ เด็กและเยาวชนต้องกล้ามีความฝัน ถ้าคนวัยนี้ไม่มีความฝัน ก็เป็นเหมือนคนวัยเกษียณอายุ ทรงย้ำ การเป็นคนเมตตาหมายความว่าเราต้องสามารถให้อภัยทุกคน อย่าทำตัวติดกับดักความโกรธและแก้แค้น เพราะนิสัยแบบนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น และมันยังเป็น "หนอนไม้" ที่กัดกินจิตวิญญาณของเรา 

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link