slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

กฤษฎีกา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง อธิษฐานภาวนาและอดอาหารวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เพื่อสันติภาพของโลก

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง อธิษฐานภาวนาและอดอาหารวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018

เพื่อสันติภาพของโลก

 

Read more...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งความสุขและอวยพรวันตรุษจีน “พ่อขอเชิญชวนภาวนาเพื่อพระพรแห่งสันติสุขซึ่งเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า ซึ่งพวกเราจะต้องติดตามด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน การเห็นการณ์ไกล และความกล้าหาญ”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งความสุขและอวยพรวันตรุษจีน

“พ่อขอเชิญชวนภาวนาเพื่อพระพรแห่งสันติสุขซึ่งเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า

ซึ่งพวกเราจะต้องติดตามด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน

 การเห็นการณ์ไกล และความกล้าหาญ”

 

 

            วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งความสุขให้กับทุกคนที่จะเฉลิมฉลองตรุษจีนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พระองค์ทรงกล่าวส่งความสุขดังกล่าวหลังสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ จัตุรัสลานมหาวิหารนักบุญเปโตร

Read more...

ความคิดแบบโรมันติก อารมณ์สุนทรีย์ สำหรับวันพุธรับเถ้า ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

ความคิดแบบโรมันติก อารมณ์สุนทรีย์

สำหรับวันพุธรับเถ้า ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

โดย Cristina Montes

 

          วันพุธรับเถ้าปีนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์ ชาวคาทอลิกจะฉลองวันวาเลนไทน์ได้ไหม?  วันฉลองแห่งความรักเทียบได้กับวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตไหม?  เมื่อมีข้อบังคับให้ต้องใช้โทษบาป ภาวนา จำศีล อดอาหาร แลดูขัดแย้งกับนวัตกรรมแห่งความรัก ใครควรจะเป็นผู้หลีกทางให้ใคร?

        เพราะโดยธรรมชาติแล้วเราไม่อยากมีทุกข์ ด้วยการก่อทุกข์ขึ้นเอง และทัศนวิสัยร่วมสมัยที่ถือว่าความรักคือความสุข พวกเราหลายคนอาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ในเบื้องต้นว่า “ไม่นะ” วันวาเลนไทน์กับวันพุธรับเถ้าจะนำมาปะปนกันไม่ได้ กฎของพระศาสนจักรในการจำศีลอดอาหาร และการเลิก ลด ละ จะมาทำลายวันวาเลนไทน์ของปีนี้ให้เสียความรู้สึกไป ดังนั้นปีนี้เราต้องเลือกเอาทางหนึ่งทางใด  บางคนเสนอว่าเพื่อเป็นทางออกให้ทำฉลองวันวาเลนไทน์หนึ่งวันล่วงหน้า วันที่ตามธรรมเนียมเขาเรียกกันว่าวันมาร์ดี การส์ (Mardi Gras) หรือ คาร์นิวาล นั่นแหละ หรือมิฉะนั้นก็ฉลองวาเลนไทน์ในวันถัดไป คือวันพฤหัสฯ

 

ทำไมต้องเป็นแบบนี้?

       

Read more...

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประวิช รัตนเพียร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กกต. กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม โดยการลงนามครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ในการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายหลักสูตร บุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link

 

ดาวน์โหลดเอกสารทำวีซ่า