slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

กฤษฎีกา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวังการลุกฮือต่อสู้ ของผู้ที่ถูกรังเกียจผิวจนถึงจุดหมดสิ้นความอดทน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวังการลุกฮือต่อสู้

ของผู้ที่ถูกรังเกียจผิวจนถึงจุดหมดสิ้นความอดทน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสากลเรื่องการรังเกียจเหยียดสีผิว ขอให้ระวังการลุกฮือขึ้นต่อสู้เพราะหมดความอดทน และทรงเตือนนักการเมืองหลีกเลี่ยงเอาความกลัวมาใช้อ้างเพื่อการได้เปรียบ

Read more...

สภาคริสตจักรโลกเตือนในที่ประชุมเรื่องการแบ่งแยกผิวว่า นี่เป็นความเสี่ยงต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

สภาคริสตจักรโลกเตือนในที่ประชุมเรื่องการแบ่งแยกผิวว่า

นี่เป็นความเสี่ยงต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

        เลขาธิการแห่งสภาคริสตจักรโลก (WCC) พูดกับสำนักข่าววาติกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการประชุมเรื่องการแบ่งแยกผิวซึ่งเพิ่งจบลง เมื่อ
วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน 2018 และความกลัว ความหวาดระแวงภายในวงนักการเมืองระดับโลก

Read more...

พระสันตะปาปา: การประชุมสมัชชาซีน็อดบรรดาพระสังฆราช “เพื่อการรับใช้ประชากรของพระเจ้า”

พระสันตะปาปา: การประชุมสมัชชาซีน็อดบรรดาพระสังฆราช

“เพื่อการรับใช้ประชากรของพระเจ้า”

            เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะเริ่มการประชุมสมัชชาซีน็อดของบรรดาพระสังฆราชซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบรรดาเยาวชน  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงจัดพิมพ์สมณธรรมนูญ “ความสัมพันธ์ในเอกภาพของบรรดาพระสังฆราช” (Apostolic Constitution “Episcopalis communion) เกี่ยวกับโครงสร้างของสมัชชาซีน็อดซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1965

Read more...

พระธาตุของนักบุญอันนาถูกค้นพบได้อย่างไร?

พระธาตุของนักบุญอันนาถูกค้นพบได้อย่างไร?

 

วันปัสกาปี ค.ศ. 792มีการพบพระธาตุนักบุญอันนาโดยอาศัยการชี้นำของเด็กหนุ่มพิการคนหนึ่งที่เขาหูหนวกและเป็นใบ้  นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งสำหรับวันฉลองนักบุญอันนา (26 กรกฎาคม)

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link

 

ดาวน์โหลดเอกสารทำวีซ่า