slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

กฤษฎีกา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 0147/2019 เรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับ และ การอนุญาตให้เผาศพได้

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 0147/2019

เรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับ

และ การอนุญาตให้เผาศพได้

 

 

Read more...

ในการปราศรัยกับบรรดานักข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน การเผชิญหน้ากันเรื่องสิทธิต่อชีวิตและการส่งเสริมการุญฆาต

ในการปราศรัยกับบรรดานักข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน

การเผชิญหน้ากันเรื่องสิทธิต่อชีวิตและการส่งเสริมการุญฆาต

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนนักข่าวคาทอลิกและกลุ่มเอวังเยลิกัลชาวเยอรมันให้เขียนและพิมพ์ข่าวดี และที่ให้ความหวัง

วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019 

        “นี่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่เราเห็นการพัฒนาที่ค่อนข้างน่ากลัวในโลก นั่นคือการโต้แย้งกันเรื่องสิทธิในชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมเรื่องการุญฆาต การปฏิเสธความเท่าเทียมในสังคม  การแบ่งแยกของประชาชนในสังคม การล่วงละเมิดศักดิ์ศรีมนุษย์ และเสรีภาพแห่งมโนธรรม”

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงความจริงที่สร้างความลำบากใจนี้ ที่นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019  กับนักข่าวคาทอลิกและนักข่าวจากกลุ่มเอวังเยลิกัล ประเทศเยอรมนี

Read more...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจ ต่อชาวปารีสหลังเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหาร “Notre Dame”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจ

ต่อชาวปารีสหลังเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหาร “Notre Dame”

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

“พ่อขออวยพรแห่งอัครสาวกพวกเธอทุกคน”

วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019

ต่อไปนี้เป็นคำแปลของสาส์นที่สมเด็จพระปาปาฟรานซิสส่งไปยังท่านเจ้าคุณอาร์คบิช็อปมีแชล โอเปอตีต์ (Michel Aupetit) แห่งกรุงปารีสเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวานนี้ 15 เมษายน ซึ่งได้ทำลายโครงสร้างส่วนใหญ่ของอาสนวิหารนอเตอร์-ดาม (Notre-Dame)

* * *

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส มีดังนี้:

Read more...

ไตร่ตรองสองนาที

ไตร่ตรองสองนาที

น็อธเทอร์ดามสัญลักษณ์อันยืนยาวแห่งคริสตศาสนาคาทอลิกในยุโรป

กลายเป็นรูปภาพแห่งสิ่งสลักหักพัง

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2019  

เปลวเพลิงและควันพุ่งออกมาจากอาสนวิหารน็อธเทอร์ดามในเหตุการณ์ไฟไหม้วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2019

 

อัคคีได้ทำลายอาสนวิหารน็อธเทอร์ดามในใจกลางกรุงปารีสอย่างยับเยิน อาสนวิหารแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งพระศาสนจักรคาทอลิกในทวีปยุโรป เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและวัฒนธรรมสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก  อาสนวิหารไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายทศวรรษ (เพราะรัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่มีเงินให้ทางศาสนจักร รัฐอนุญาตให้ศาสนจักรใช้ประกอบศาสนกิจได้ แต่ไม่ได้ให้ปัจจัยเพื่อทำนุบำรุง เพราะในฝรั่งเศสสถานภาพของอาณาจักรและศาสนจักรแยกจากกัน)  การเรียกร้องให้มีการบูรณะไม่บังเกิดผลจนกระทั่งสายเกินไปแล้ว  บัดนี้เหลือเพียงแต่เถ้าถ่าน ผู้คนพากันร่ำไห้ด้วยความเสียใจ

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link

 

ดาวน์โหลดเอกสารทำวีซ่า