slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

เยรูซาเล็ม: สันตะสำนักเรียกร้องให้แก้ปัญหา ด้วยการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เท่านั้น

เยรูซาเล็ม: สันตะสำนักเรียกร้องให้แก้ปัญหา

ด้วยการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เท่านั้น

“การแก้ปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ต้องทำด้วยการเจรจาเท่านั้นจึงจะนำไปสู่สันติภาพที่มั่นคงและยืนยาว ซึ่งจะเป็นหลักประกันถึงการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทั้งสองฝ่าย” สันตะสำนักกล่าวยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 ...

 

คำสัมภาษณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับสถานภาพของอิสราเอลและกระบวนการสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่าจะย้ายสถานทูต

Read more...

ลูเธอรัน: พระสันตะปาปาตรัสถึงการเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับคณะผู้บริหารของสหพันธ์ลูเธอรันโลก

ลูเธอรัน: พระสันตะปาปาตรัสถึงการเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับคณะผู้บริหารของสหพันธ์ลูเธอรันโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2017

“โดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาเราสามารถพบกันได้อย่างสม่ำเสมอในทัศนะที่ถูกต้องว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา พระองค์ทรงทอดพระเนตรมายังเราแต่ละคนด้วยความรักโดยไม่เลือกหน้าว่าเราเป็นใคร” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวันที่ 7 ธันวาคม 2017 ในการเข้าเฝ้าของคณะกรรมการบริหารแห่งสหพันธ์ลูเธอรันโลก

Read more...

เยรูซาเล็ม: พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้อยู่ในสถานภาพคงเดิม เยรูซาเล็มคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิม

เยรูซาเล็ม:พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้อยู่ในสถานภาพคงเดิม

เยรูซาเล็มคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้รักษา “สถานภาพเดิม” (status quo) ของนครเยรูซาเล็มไว้ พระองค์กล่าวในการปราศรัยกับผู้เข้าเฝ้าทั่วไป ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017 ณ ห้องประชุมเปาโลที่ 6

Read more...

การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงหวนคิดถึงการเยือนเมียนมาร์และบังคลาเทศเมื่อเร็วๆนี้ วันพุธที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2017

การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงหวนคิดถึงการเยือนเมียนมาร์และบังคลาเทศเมื่อเร็วๆนี้

วันพุธที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2017

 

(นครรัฐวาติกัน) การเข้าเฝ้าทั่วไปของวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปา เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมเปาโล 6 ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับผู้แสวงบุญและบรรดาสัตบุรุษกลุ่มหนึ่งที่มาจากอิตาลีและทั่วโลก

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link