slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สมณะกรรมาธิการแห่งสันตะสำนักเพื่อคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ (PCPM) แถลงการณ์ (Statement)

สมณะกรรมาธิการแห่งสันตะสำนักเพื่อคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์

(PCPM)

แถลงการณ์ (Statement)

*****

 

นครรัฐวาติกัน วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2016:  คณะสมณะกรรมาธิการแห่งสันตะสำนักเพื่อคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ (PCPM) ทำงานกันตลอดปีและได้มาประชุมพร้อมหน้ากันที่กรุงโรมในวันที่ 5 ถึงวันที่ 11 กันยายน ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อประชุมกลุ่ม [การแนะนำ  การเยียวยาและการเอาใจใส่  การศึกษา  การอบรม  เทวศาสตร์และชีวิตฝ่ายจิต  กฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายบ้านเมือง] และเพื่อเตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ด้วย

Read more...

ประเด็น: มุสลิมและผู้ที่ไม่มีความเชื่อสามารถร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)ได้หรือไม่?

ประเด็น: มุสลิมและผู้ที่ไม่มีความเชื่อสามารถร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)ได้หรือไม่?

ภาพจาก http://img.huffingtonpost.com/asset/scalefit_600_noupscale/579e3c1a2a00000002fb3cc9.jpeg

 

คำถาม:  เมื่อไม่นานมานี้ ที่วัดคาทอลิกบางแห่งในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีมีชาวมุสลิมไปช่วยในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเพื่อเป็นสัญลักษ์แห่งความเอื้ออาทรกับพี่น้องชาวคาทอลิกสำหรับเหตุการณ์ที่คุณพ่อจ็าค ฮาเมล (Fr. Jacques Hamel) ถูกสังหารที่เมือง รวน (Rouen) ในแคว้นนอร์มังดี โดยมุสลิมหัวรุนแรงสุดโต่ง 

ในสมัยโบราณนั้น ผู้ที่ต้องใช้โทษบาป พวกเฮเรติ๊ก และแม้ผู้ที่กำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชนต้องเดินออกจากการร่วมฉลองก่อนภาคเสกศีล เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจพระธรรมล้ำลึกแห่งศีลมหาสนิท  พระศาสนจักรเลิกการปฏิบัติเช่นนี้ไปแล้วหรือไม่? มุสลิมสามารถฟังมิสซาตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงพิธีหักปังแห่งศีลมหาสนิทด้วยหรือไม่?

                                               

Read more...

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา:

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา:

 

 

ชีวิตและพระพรพิเศษผลงานของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา อินเดีย (1910 -1997) กำลังได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในไม่ช้านี้ ท่านเป็นผู้ตั้งคณะธรรมทูตแห่งความรัก Missionary of Charity (MC) ในปีค.ศ. 1948 ท่านจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญที่กรุงโรมวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2016  คุณแม่เทเรซาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 2003 โดยพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

 

เราควรเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของคุณแม่เทเรซา:

Read more...

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เดือน กันยายน 2016

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เดือน กันยายน 2016

พระประสงค์สากล

 

 

 

การยึดเอาความเป็นบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อที่แต่ละคนจะได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมและช่วยกันสร้างสังคม ที่ยึดเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง

เมื่อมนุษย์ถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ของพระเจ้าและได้รับการไถ่กู้โดยทางพระบุตรของพระองค์  มนุษย์แต่ละบุคคลจึงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้นปัจเจกบุคคลจึงควรเป็นศูนย์กลางของสังคมที่ช่วยกันปกป้องและส่งเสริมศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

จากความจริงนี้จึงก่อให้เกิด “ความดีส่วนรวม” ซึ่งคำสอนของพระศาสจักรคาทอลิกกล่าวว่า “เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน” พร้อมด้วยสิ่งจำเป็นที่นำไปสู่การดำรงชีวิตได้

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link