slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าว

Display # 
Title Author Hits
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสถาปนาวันระลึกถึง “พระแม่มารีย์ มารดาแห่งพระศาสนจักร” วันจันทร์ หลังสมโภชพระจิตเจ้า Written by Super User 730
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญสัตบุรุษให้มีประสบการณ์ กับพระเมตตาของพระเจ้าใน 24 ชั่วโมง สำหรับความรักของพระองค์ Written by Super User 268
โคโลเซี่ยมสีแดง – ข้อคิดจากพระคาร์ดินัลปาโรลิน พอกันทีสำหรับการอดทนของผู้ที่ทนทุกข์ทรมานเพราะยืนยันความเชื่อ! Written by Super User 301
มหาพรต ขอร้องเลย อย่าถือศีลอดอาหารแบบเทียมๆ ! “คริสตชนแท้จริงต้องคงที่คงวา ต้องไม่ชอบเอาหน้า ไม่ดูถูกผู้อื่น หรือ ชอบทะเลาะเบาะแว้ง หรือ ชอบขัดคอผู้อื่น” Written by Super User 848
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง อธิษฐานภาวนาและอดอาหารวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เพื่อสันติภาพของโลก Written by Super User 125
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งความสุขและอวยพรวันตรุษจีน “พ่อขอเชิญชวนภาวนาเพื่อพระพรแห่งสันติสุขซึ่งเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า ซึ่งพวกเราจะต้องติดตามด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน การเห็นการณ์ไกล และความกล้าหาญ” Written by Super User 382
ความคิดแบบโรมันติก อารมณ์สุนทรีย์ สำหรับวันพุธรับเถ้า ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 Written by Super User 539
คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย Written by Super User 471
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ซึ่งตรงกับวันฉลองชีวิตของผู้รับเจิมถวายตัวสากล ครั้งที่ 22 Written by Super User 105
คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อที่ประชุม “การจัดการกับการใช้ความรุนแรงที่กระทำในนามศาสนา” “การใช้ความรุนแรงต้องจัดการด้วยการเสวนา โดยการแสดงออกซึ่งมิติพระธรรมแท้จริงของศาสนา” Written by Super User 101
จุดเด่นของสังฆธรรมนูญฉบับใหม่ - การศึกษาคาทอลิก “ความชื่นชมยินดีแห่งความจริง” (Veritatis Gaudium) Written by Super User 97
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันภาวนาและจำศีลเพื่อสันติภาพ ‘โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้’ Written by Super User 95
คำแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับเทศกาลมหาพรต จงกลับคืนดีกับพระเจ้าด้วยความเต็มอกเต็มใจ ในสาส์นมหาพรตพระองค์เตือนให้ระวังประกาศกเท็จเทียม วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 Written by Super User 73
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศน์สอนให้คริสตชนศรัทธาต่อการนมัสการพระเจ้า พระองค์ทรงเตือนผู้อภิบาลให้ช่วยกันสนับสนุนการนมัสการ Written by Super User 67
พวกเราจะสามารถป้องกันตัวเองจาก ‘ไวรัส’ แห่งข่าวเท็จได้อย่างไร? สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้ “ยารักษา’ Written by Super User 69
พระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อนักข่าวในช่วงที่กำลังบินไปประเทศชิลี “ข้าพเจ้ากล้าเขียนบนหลังภาพ เพียงคำว่า “นี่คือผลของสงคราม’” Written by Super User 69
ณ ประเทศชิลี พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขออภัยสำหรับ “ความเสียหายที่ไม่อาจจะบูรณาการได้” เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์ พระองค์ทรงเรียกร้องให้ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อพิทักษ์เด็ก จากการเป็นเหยื่อในการล่วงละเมิดทางเพศ Written by Super User 175
“ยอมรับไม่ได้ที่มีการฆ่าหรือเบียดเบียนเพราะการนับถือศาสนา” พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับชาว “ยาซีดิส” (Yazidis) พระองค์ตรัสว่าชุมชนโลกไม่สามารถปิดปากตนเองได้ในเหตุการณ์ของพวกท่าน Written by Super User 449
บทเทศน์ตอนเช้าของพระสันตะปาปา: นายชุมพาบาลไม่ตั้งนาฬิกากำหนดเวลา สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะนำนายชุมพาบาลว่า “จงใกล้ชิดและใจดีกับฝูงลูกแกะของท่าน” Written by Super User 64
เกร็ก เบอร์ค (Greg Burke) ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งสันตะสำนัก ปฏิเสธข้อกล่าวหาของพระคาร์ดินัลเซ็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อประเทศจีนโดยมิชอบจากพระสันตะปาปาและนครรัฐวาติกัน Written by Super User 272

Page 1 of 13