slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าว

Display # 
Title Author Hits
เยรูซาเล็ม: สันตะสำนักเรียกร้องให้แก้ปัญหา ด้วยการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เท่านั้น Written by Super User 344
ลูเธอรัน: พระสันตะปาปาตรัสถึงการเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับคณะผู้บริหารของสหพันธ์ลูเธอรันโลก Written by Super User 495
เยรูซาเล็ม: พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้อยู่ในสถานภาพคงเดิม เยรูซาเล็มคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิม Written by Super User 1237
การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงหวนคิดถึงการเยือนเมียนมาร์และบังคลาเทศเมื่อเร็วๆนี้ วันพุธที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2017 Written by Super User 90
ผู้ฟังแก้บาปไม่ใช่เป็นเพียงผู้เก็บความลับ แต่เป็นการทำอัศจรรย์ จดหมายจากพระคาร์ดินัลปีอาเชนซาถึงผู้ฟังแก้บาปทุกคน Written by Super User 384
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอร้องบรรดาเยาวชนเมียนมาร์ ให้แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าให้ผู้อื่น ‘พวกเธอเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมแห่งความเชื่อ ของพระศาสนจักรในพระคริสตเจ้า’ Written by Super User 109
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พบคณะพระภิกษุ เถรานุเถระ แห่งมหาเถระสมาคมประเทศเมียนมาร์ เพื่อการบำบัดเยียวยาบาดแผลของสังคมต้องฟังทุกเสียง Written by Super User 228
ฆราวาส – พระสันตะปาปาฟรังซิสสั่งให้พระสังฆราชใกล้ชิดกับฆราวาส Written by Super User 87
การสัมภาษณ์บนเครื่องบินขณะเดินทางกลับจากการเยือนประเทศเมียนมาร์และบังคลาเทศ Written by Super User 259
การเดินทางของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ‘เคารพสิทธิของทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น’ Written by Super User 663
พระสันตะปาปาฟรังซิสกับกระแสเรียก: จงฟัง จงไตร่ตรอง และจงดำเนินชีวิต สาส์นวันกระแสเรียก ค.ศ. 2018 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2017 Written by Super User 215
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันสันติภาพสากล ทรงเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยทั้งชายและหญิงต่างแสวงหาสันติภาพ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 Written by Super User 129
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรำลึกการประทับจริงของพระเยซูคริสต์ มิใช่เป็นแค่ความทรงจำเหตุการณ์ในอดีต หรือการแสดง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 Written by Super User 260
เมียนมาร์: สาส์นผ่านทางวีดีโอของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ข้าพเจ้ามาเพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า” วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 Written by Super User 437
แถลงการณ์การประชุมเสวนาธรรมครั้งที่ 6 ระหว่างผู้นำศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ จัดโดยสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2017 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน Written by Super User 144
แถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ซึ่งลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลก และสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน โอกาสฉลองร่วมรำลึกการปฏิรูปครบรอบ 500 ปี วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017 Written by Super User 1832
พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อฝูงชนที่เข้าเฝ้าทั่วไป “ขอให้ตระหนักองค์พระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราในศีลมหาสนิท” Written by Super User 308
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญเครือข่ายศาสนา เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by Super User 1996
การสนทนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับนักบินยานอวกาศ Written by Super User 238
คาทอลิกไทยร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ Written by Super User 4154

Page 1 of 11