slide1 slide3 slide2 slide4

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนเอเชีย จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำหรับวันเยาวชนเอเชีย จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย

“พระองค์ทรงขอร้องเยาวชนให้ตอบสนองต่อกระแสเรียกของพระเจ้า

ด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ”

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์นไปยังผู้ที่ไปร่วมงาน วันเยาวชนแห่งเอเชียครั้งที่เจ็ด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-6 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ที่โยคยาการ์ตา (อินโดนีเซีย) สาส์นดังกล่าวถูกจัดส่งโดยพระคาร์ดินัล ปีเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการแห่งนครรัฐวาติกัน (นายกรัฐมนตรี) ในนามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

        “พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเยาวชนเอเชีย ขอให้ทุกคนฟังด้วยความตั้งใจต่อการเรียกของพระเจ้าแล้วตอบสนองด้วยความเชื่อและความกล้าหาญต่อกระแสเรียกของ

พวกเธอ”  พระคาร์ดินัลปาโรลินเขียนในนามของสมเด็จพระสันตะปาปา  “ในขณะที่พวกเธอกำลังเตรียมจัดงานวันเยาวชนโลกครั้งถัดไปพระสันตะปาปาทรงเชิญให้พวกเธอพิศเพ่งไปยังพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นแบบฉบับแห่งเป็นศิษย์ที่เป็นธรรมทูต ให้พูดกับพระแม่ดุจพูดกับมารดาของตนเอง และให้ไว้ใจเสมอในการทูนวิงวอนของพระแม่”

        สาส์นถึงเยาวชนเอเชียเป็นสาส์นเดียวกันลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2017 ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่มอบให้กับเยาวชนที่กำลังเตรียมงานวันเยาวชนโลกที่ประเทศปานามาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22-27 มกราคม ค.ศ. 2019

        เยาวชนที่รัก  พระเจ้ากำลังทอดพระเนตรมายังเธอและเรียกเธอ เมื่อพระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังความรักทุกอย่างที่เธอจะสามารถมอบให้กับพระองค์ เหมือนกับหญิงสาวชาวนาซาเร็ธเธอสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้แล้วทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์ของเธอเองและประวัติศาสตร์ของคนอื่นๆอีกจำนวนมาก พระศาสนจักรและสังคมต้องการเธอ  อาศัยแผนงานและความกล้าหาญพร้อมกับความฝันและอุดมการณ์ของเธอ กำแพงแห่งความเลวร้ายทุกอย่างจะพังทลายลงและหนทางจะเปิดออกสู่โลกที่ดีกว่า ยุติธรรมมากกว่า โหดร้ายน้อยกว่า และมีความเป็นมนุษย์มากกว่า”

        ในงานครั้งนี้มีเยาวชนกว่า 2000 คนจาก 22 ประเทศมีส่วนร่วมในวันเยาวชนเอเชียในปีนี้  นี่รวมถึงเยาวชนมุสลิม 160 คนซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆที่สนใจในเรื่องของการเสวนาระหว่างศาสนา  แม้ว่าจำนวนประชากรคาทอลิกในเอเชียมีจำนวนค่อนข้างน้อย แต่ศักยภาพของการเจริญเติบโตนั้นไม่น้อยเลย

        ระหว่างการเยือนประเทศฟิลิปปินส์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในปี ค.ศ. 2015 พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล พระอัครสังฆราชแห่งกรุงมานิลากล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทรงยืนยันกับท่านว่า “อนาคตของพระศาสนจักรอยู่ที่ทวีปเอเชีย

        “นี่ไม่ใช่เรื่องของการมีเกียรติเท่านั้น  แต่เป็นการท้าทาย ซึ่งเป็นการทำนาย หรือว่าเป็นการให้ตระหนักดีๆ  แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่” พระคาร์ดินัลตาเกลได้กล่าว

        ต่อไปนี้เป็นข้อความของสาส์นที่สมณสันตะสำนักส่งมาให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งมาให้เยาวชนซึ่งจะมาร่วมในงานวันเยาวชนเอเชียที่โยเกียการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 2-6 สิงหาคม 2017

* * *

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา:

        “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอต้อนรับและมอบความปรารถนาดีมายังทุกคนที่จะมารวมกันที่โยเกียการ์ตาในการประชุมเยาวชนเอชียครั้งที่เจ็ด   พระองค์ทรงภาวนาให้เยาวชนทุกคนทั่วเอเชียต้องฟังด้วยความตั้งใจต่อการเรียกของพระเจ้าและให้ตอบสนองด้วยความเชื่อและความกลาหาญต่อกระแสเรียกของตน  ในขณะที่พวกเธอกำลังเตรียมวันเยาวชนโลกครั้งถัดไป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญให้พวกแธอมองไปยังพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเป็นแบบฉบับของศิษย์ที่เป็นธรรมทูต ให้พูดกับพระแม่ดุจที่พูดกับมารดาของตน และให้ไว้ใจในการทูลวิงวอนของพระแม่เสมอ  ด้วยวิธีนี้ในขณะที่พวกเธอแสวงที่จะติดตามพระคริสตเจ้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เฉกเช่นหญิงสาวแห่งนาซาเร็ธ พวกเธอจะสามารถ “ช่วยโลกให้ดีขึ้นและทิ้งร่องรอยที่จะเป็นจุดๆหนึ่งในประวัติศาสตร์” (สาส์นถึงเยาวชน วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2017) นอกจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบทุกคนและครอบครัวของทุกคนภายใต้การวิงวอนของพระแม่มารีย์ พร้อมกันนี้พระองค์ทรงอวยพระพรให้ทุกคนมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสตเจ้า

พระคาร์ดินัล ปีเอโตร ปาโรลิน

เลขาธิการแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บข่าวนี้มาฝากเยาวชน)