slide1 slide3 slide2 slide4

คอนเสิร์ต เรกวีแอม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คอนเสิร์ต เรกวีแอม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 5 องค์การคริสตศาสนาในประเทศไทย ประกอบด้วย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ได้น้อมจิตร่วมใจกันจัดคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ “Requiem for King Rama IX” คอนเสิร์ตออเคสตร้าเต็มรูปแบบโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบบทเพลงสดุดีผู้วายชนม์ ที่ใช้ประกอบในพิธีงานศพ เพื่อรำลึกถึงการสวรรคตและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสดุดีแก่ผู้วายชนม์และขับกล่อมส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ น้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2017 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร ศาลายา

 

                พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เป็นประธานวจนพิธีกรรม พร้อมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.สัมพันธ์  ตั้งชวลิตร ผู้แทนสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ประธานคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย ศจ.นิรัติศัย  อ้ายปั๋น  ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์-เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ นำสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพระพรอันยิ่งใหญ่ ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่ง  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านก่อนพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม นี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเตือนใจมวลพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องดนตรีและอิทธิพลที่พึงมีต่อสังคม หมู่คณะ และประเทศชาติ นอกเหนือไปจากความบันเทิงรื่นเริงใจและสารประโยชน์ที่ได้จากเพลงหรือดนตรี ดังที่พระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่วิทยุเสียงอเมริกา  ในคราวที่เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ว่า “ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ...ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม ตามแต่โอกาส และอารมณ์ที่แตกต่างกันไป...”

คอนเสิร์ต เรกวีแอม (Requiem) เป็นคอนเสิร์ตที่งดงามที่สุดในการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย คอนเสิร์ตเรกวีแอมนี้ประพันธ์โดยนักดนตรีหลายท่าน บรรเลงโดยวงออเคสตร้าโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 5 องค์การคริสตศาสนาในประเทศไทย มีอัลฟอนโซ สการาโน (คอนดักเตอร์)  ศัศยา ชวลิต (โซปราโน) Martina Belli (Mezzo-soprano) Danilo Formaggia (Tenor) Stefano Rinaldi Miliani (Bass) คณะนักขับร้องประสานเสียงจำนวน 127 ท่าน จากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร บ้านเณรใหญ่แสงธรรม โรงเรียนสารสาสน์ ฆราวาส และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  

อนึ่ง วันที่ 30 กันยายน 2017 คุณฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ