slide1 slide3 slide2 slide4

ปี ค.ศ. 2017 ธรรมทูตคาทอลิก 23 คนที่ถูกฆาตกรรม จากการแถลงการณ์สิ้นปีของสำนักข่าว วาติกันฟีเดส

ปี ค.ศ. 2017 ธรรมทูตคาทอลิก 23 คนที่ถูกฆาตกรรม

จากการแถลงการณ์สิ้นปีของสำนักข่าว วาติกันฟีเดส

ธรรมทูตคาทอลิกถูกฆาตกรรมในโลก โดยเฉพาะปี ค.ศ. 2017 มีจำนวน 23 คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ 13 องค์ นักบวช 1 คน ซิสเตอร์ 1 คน และฆราวาส 8 คน สำนักข่าวฟีเดสของวาติกัน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017

 

          สำหรับแปดปีติดต่อกันที่ผ่านมา ปรากฏว่าประเทศที่มีอัตราสูงสุดคือทวีปอเมริกาซึ่งมีจำนวนถึง 11 คนที่ถูกฆ่าตายในดินแดนมิสซัง (พระสงฆ์ 18 องค์ นักบวช 1 คน และฆราวาส 2 คน)  ตามด้วยทวีปอาฟริกา 10 คน (พระสงฆ์ 4 องค์ ซิสเตอร์  8 คน และฆราวาส 5 คน) ส่วนทวีปเอเชียของเรานั้นมีพระสงฆ์ 1 องค์ และฆราวาส 1 คนเท่านั้นที่ถูกฆ่าตาย

        ตามข้อมูลที่สำนักข่าวฟีเดสตีพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2014 จำนวนคาทอลิกทั้งสิ้นที่ถูกฆ่าตายในดินแดนมิสซังของโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 424 คนซึ่งในจำนวนนี้มีพระสังฆราชอยู่ 4 องค์

        สำนักข่าวฟีเดส ได้อธิบายว่า “ผู้ที่ทำงานด้านอภิบาลถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากในช่วงที่เกิดมีการปล้นสดมภ์กันอย่างแพร่หลายในระหว่างที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเสื่อมโทรม ศีลธรรมถดถอย และมีการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดลัอมกันอย่างน่ากลัว และยังมีการใช้ความรุนแรงกันอย่างดกดื่นและการละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นนั้นถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

        สำหรับข้อมูลที่สำนักข่าวฟีเดส เอ่ยมานี้เป็นแค่ปลายภูเขาน้ำแข็ง “เพราะรายชื่อผู้ที่ทำงานด้านอภิบาล หรือ “คาทอลิกธรรมดาสามัญชน” ที่ถูก “โจมตี ถูกทำร้าย ถูกขโมย ถูกข่มเหง” นั้นยังมีความยากกว่านี้มาก รวมถึง “หน่วยงานซึ่งเป็นพื้นฐานที่คอยรับใช้ประชาชนทั่วไปที่ถูกโจมตี และถูกปล้นด้วย”

        สำหรับรายงานที่สำนักข่าวฟีเดสทำขึ้นมาเป็นประจำปีนั้น “มีรายการยาวเหยียด ซึ่งควรต้องเพิ่มคนเหล่านั้นเข้าไปด้วย เพราะเราไม่มีข่าวเป็นเวลาช้านานหรือที่เราไม่ทราบชื่อและที่อยู่ในสี่มุมโลก ผู้ที่ต้องรับทุกข์ และต้องอุทิศชีวิตตนเพื่อความเชื่อต่อพระเยซูคริสตเจ้า”

        ผู้ร้ายที่ฆ่าพระสงฆ์หรือนักบวช “มักหาตัวไม่พบและไม่มีการลงโทษ” สำนักข่าวฟีเดสรำพัน อย่างเช่นการฆาตกรรมธรรมทูตชาวสเปน คุณพ่อวินเซนเต คานาส (Vincente Canas) ที่ถูกฆ่าตายในประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 1987  เพิ่งมีการไต่สวนคดีรอบแรกในปี ค.ศ. 2006 และที่สุดยกฟ้องจำเลยเพราะขาดหลักฐาน มีการไต่สวนใหม่แล้วมีการลงโทษผู้ที่เป็นคนจ้างฆ่า ซึ่งยังเหลือมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียว

        สำนักข่าวฟีเดสยังได้อธิบายด้วยว่ารายชื่อประจำปี “ไม่เกี่ยวแค่ธรรมทูตที่เดินทางไปประกาศพระวรสารในต่างแดนเท่านั้น แต่ได้พยายามที่จะรวบรวมคนที่ทำงานด้านอภิบาลที่ตายไปจากการใช้ความรุนแรง และไม่จำเป็นต้องเป็น “ความเกลียดชังต่อความเชื่อ” “เพราะเหตุนี้เราจึงไม่นิยมใช้คำว่ามรณะสักขี ยกเว้นเมื่อรากศัพท์ ซึ่งมีความหมายถึง “การเป็นประจักษ์พยาน”  เพื่อที่จะไม่ไปละลาบละล้วงการตัดสินของพระศาสนจักรซึ่งอาจตัดสินกับใครบางคน

(วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บข่าวนี้มาฝาก เพื่อการภาวนาสำหรับบรรดามิสชันนารี)