slide1 slide3 slide2 slide4

พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ประเทศไอแลนด์ “การสร้างครอบครัวให้เป็นโรงเรียนแห่งความรัก”

พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ประเทศไอแลนด์

“การสร้างครอบครัวให้เป็นโรงเรียนแห่งความรัก”

  

ในการให้สัมภาษณ์กับบรรดานักข่าวเมื่อวันอังคารที่ 21สิงหาคม ค.ศ. 2018 นายเกร็ก เบอร์ค (Greg Burke) ผู้อำนวยการสำนักข่าววาติกันแจ้งว่า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศไอแลนด์ในวันเสาร์ที่ 25 และ อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม นี้

 

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนเพื่อการอภิบาลครั้งที่ 24 ในสมณสมัยของพระองค์ไปยังประเทศไอแลนด์ในวันที่ 25-26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เพื่อร่วมประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 9 ของพระศาสนจักร ณ กรุงดับลิน  หัวข้อการประชุมติดต่อกัน 5 วันของพระศาสนจักรคาทอลิกคือ “พระวรสารของครอบครัว: ความชื่นชมยินดีสำหรับโลก” การประชุมจะเริ่มในวันอังคารและสิ้นสุดในวันอาทิตย์

        เกร็ก เบอร์ค (Greg Burke) ให้สัมภาษณ์ในวันอังคารเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของสมเด็จพระสันตะปาปาว่า จุดเด่นสองวันในการเสด็จเยือนประเทศไอแลนด์จะเป็นการเฉลิมฉลองครอบครัวในวันเสาร์ซึ่งจะทำกันที่สวนสาธารณะโคร็ค (Croke Park) และสรุปการอภิบาลด้วยพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ที่สวนสาธารณะเฟนิกซ์ (Phoenix Park)

          ผู้อำนวยการเบอร์ก กล่าวว่า นี่จะเป็นการเสด็จเยือนที่สั้นมาก แต่จุดเด่นจะอยู่ที่ ช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานภาวนา เขากล่าวว่าประชาชนจะร่วมกันชุมนุม เพื่อฟังคำปราศรัยจากพระองค์ และพระองค์จะถวายบูชาขอบพระคุณกับสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาจากทั่วโลก

        วันเสาร์จะมีเหตุการณ์พิเศษในอาสนวิหารเซนต์แมรี่ ณ กรุงดับลิน กล่าวคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงพบกับบรรดาเยาวชนที่เพิ่งแต่งงานหรือที่กำลังจะแต่งงานในไม่ช้านี้

ประเด็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ

        ไอแลนด์เป็นประเทศที่อื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์โดยบรรพชิตซึ่งมีการกระทำอาชญากรรมต่อคาทอลิกนับพันๆคนโดยพระสงฆ์ นักบวช ภราดา และซิสเตอร์ รวมถึงพระสังฆราชที่ช่วยปกปิดเรื่องเหล่านี้  ในจดหมายล่าสุดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความผิดประเภทนี้ว่าเป็น “อาชญากรรม” ที่สร้างบาดแผลลึกจนไม่มีวันที่จะหายได้

        ตามกำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงภาวนาอย่างเงียบๆ ในวัดน้อยศีลมหาสนิทที่อยู่ภายในอาสนวิหารเซนต์เมรี่ซึ่งมีการจุดเทียนอยู่ตลอดเวลามาหลายปีแล้วเพื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิดทางเพศ  แม้จะไม่มีกำหนดการเพื่อพบปะกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  เบอร์ค (Burke) ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการพบ
ปะกัน โดยกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปามักจะพบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในประเทศที่การล่วงละเมิดทางเพศ “เกิดขึ้นจริง”  โฆษกสันตะสำนักกล่าวว่า ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้จะมีการเปิดเผย แต่จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อว่าจะยินยอมให้มีการออกข่าวเกี่ยวกับการพบปะหรือไม่  “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงเวลาเหล่านี้คือต้องเป็นเวลาแห่งการสวดภาวนา การรักษาความเงียบ และการฟัง”

 

พระสันตะปาปามุ่งความสำคัญไปที่ครอบครัว

        เมื่อถูกถามว่า ช่วงนี้สื่อตีข่าวมุ่งไปแต่เรื่องการละเมิดทางเพศของพระสงฆ์ ประเด็นนี้จะมีผลกระทบต่อการประชุมครอบครัวระดับโลกหรือไม่?  นายเบอร์ค (Burke) ตอบว่า “การเยือนประเทศไอแลนด์ไม่ว่าจะเป็นครั้งใด  มิใช่จะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่ประการเดียว แต่พระองค์ทรงพร้อมและทรงปรารถนาที่จะสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวทุกประเด็น”

        ผู้อำนวยการเบอร์ค (Burke) ยอมรับว่าการเยือนประเทศไอแลนด์ครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เขากล่าวว่า “ครั้งนี้มีความชัดเจนว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสด็จไปที่นั่นเพราะเหตุผลประการหนึ่งซึ่งได้แก่การประชุมครอบครัวโลก และนี่คือจุดเน้นของพระองค์” โดยรวมแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีกำหนดการที่จะต้องปราศรัยถึง 6 ครั้ง ในช่วงเวลาเพียง 36 ชั่วโมงขณะที่ประทับในประเทศไอแลนด์

 

ปล. ผู้แทนจากประเทศไทยที่ไปร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากลที่ไอร์แลนด์ คือพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล และผู้แทนครอบครัวชาวไทยบางครอบครัว

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องนี้มาไตร่ตรองและร่วมใจภาวนาให้พระสันตะปาปา)