slide1 slide3 slide2 slide4

การให้สัมภาษณ์(แบบสั้น) ของสมเด็จพระสันตะปาปาบนเครื่องบินเดินทางกลับ จากประเทศไอร์แลนด์ : “ข้าพเจ้าเห็นมีความเชื่อมากมายในไอร์แลนด์”!

การให้สัมภาษณ์(แบบสั้น)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาบนเครื่องบินเดินทางกลับ

จากประเทศไอร์แลนด์ :

“ข้าพเจ้าเห็นมีความเชื่อมากมายในไอร์แลนด์”!

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันความคิดของพระองค์เกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้กับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินพระที่นั่งขากลับสู่กรุงโรมในค่ำของวันอาทิตย์

 

          “ในประเทศไอร์แลนด์ข้าพเจ้าพบว่าคริสตชนมีความเชื่อมาก” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเมื่อเสร็จการเยือนเป็นเวลา 2 วันยังประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนแห่งนักบุญหลายองค์และนักวิชาการ “ชาวไอริชต้องทุกข์มากจากการเป็นที่สะดุด  แต่พวกเขารู้จักแยกแยะความจริงที่ถูกต้องจากความจริงเพียงครึ่งเดียว”  พระองค์ตรัสโดยอ้างถึงคำพูดของพระสังฆราชองค์หนึ่งที่พระองค์ไม่ทรงเอ่ยชื่อที่พูดออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว และถึงแม้กำลังมีการจัดการเรื่องเยียวยา ความเชื่อของคริสตชนชาวไอริชยังมีความมั่นคงอยู่

“ข้าพเจ้าจะไม่ขอพูดแม้แต่คำเดียว”

        แม้สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนไอร์แลนด์เพื่อร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล พระองค์ไม่อาจหลีกเลี่ยงคำถามจากนักข่าวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักข่าวที่รอฟังว่าพระองค์จะมีทีท่าอย่างไรต่อคำกล่าวหาของอดีตสมณทูตประจำสหรัฐ  ในเอกสารที่พิมพ์ขึ้นในคืนวันเสาร์ของพระอัครสังฆราชคาร์โล มารีอา วิกาโน่ (Carlo Maria Vigano) ถึงการจัดการของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อพระคาร์ดินัลเทโอดอร์ แม็คคาริค (Card. Theodore McCarrick) ที่ถูกบังคับให้ต้องลาออกจากการเป็นพระคาร์ดินัลในข้อกล่าวหาว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ด้วยหลักฐานที่ “มีเหตุผลและน่าเชื่อถือได้”  ต่อมาข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อพระคาร์ดินัลแม็คคาริก (McCarrick) จึงเป็นที่ทราบกันทั่วไป  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสตอบแบบขวานผ่าซากเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของพระอัครสังฆราชวิกาโน่ อดีตสมณทูต ว่า “ข้าพเจ้าขอพูดจากใจก็แล้วกัน:  ขอให้ตั้งใจอ่านข้อกล่าวหาแล้วตัดสินกันเอง ข้าพเจ้าไม่ขอพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้  ข้าพเจ้าคิดว่าเอกสารพูดชัดอยู่แล้ว”


 การตัดสินพระสังฆราชในแต่ละคดี

         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนและมีความยุ่งซับซ้อนอีกหลายเรื่องรวมถึงว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับพระสังฆราชที่ถูกกล่าวหาว่าได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ  เมื่อแมรี่ คอลลินส์ (Marie Collins) อดีตสมาชิกของสมณสภาเพื่อการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ไม่เห็นด้วยกับสมณสภาฯ แห่งนครรัฐวาติกันในวิธีการจัดการปัญหาต่างๆ  สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า ศาลยุติธรรมที่พระองค์ระบุในกฤษฎีกา “ดุจมารดาผู้น่ารัก” (Come una madre amorevole) ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด  ตรงกันข้าม พระสังฆราชควรจะถูกพิพากษาโดยศาลที่ตั้งขึ้นชั่วคราวสำหรับในแต่ละคดีความ “วิธีนี้จะมีผลดีกว่า”  สมเด็จพระสันตะปาปายืนยันโดยให้ข้อสังเกตว่าการตัดสินคดีพระอัครสังฆราชควรมีการปฏิบัติกันเช่นนี้  นอกนั้นพระองค์ตรัสด้วยว่ายังมีอีกคดีหนึ่งที่กำลังดำเนินการไปตามที่กล่าวมานี้

 

ขอให้มีการแจ้งเรื่องราวโดยทันที!

        เมื่อถูกถามว่าเรื่อง “จดหมายถึงประชากรของพระเจ้า” สามารถและควรที่จะตอบโต้กับความชั่วที่กระทำโดยพระสงฆ์อย่างไร? สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ฟังลูกของตนบ้าง “เมื่อท่านเห็นอะไรบางอย่าง” พระองค์ตรัส “ท่านต้องพูดขึ้นมาทันที”
       

ในอีกมุมมองหนึ่งพระองค์ยังทรงตำหนิสื่อที่ไม่มีความรับผิดชอบในการตัดสินผู้อื่นก่อนที่จะมีการพิสูจน์ความจริง พระองค์ทรงขอให้เราคิดถึงกรณีในกรานาดา (Granada) ซึ่งพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการลักร่วมเพศกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นได้เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระสันตะปาปา  ความอับอายที่บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นได้รับได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นความอยุติธรรมที่หฤโหดมาก เพราะได้มีการพิสูจน์แล้วว่าพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยอมรับว่าภารกิจการรายงานข่าวของนักหนังสือพิมพ์นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดมาก  พวกเขาต้องพูดอะไรบางอย่างก็จริง แต่พระองค์ย้ำว่า “ในชั้นต้นต้องถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ใช่รีบด่วนสรุปว่าผู้นั้นกระทำความผิดและรีบตัดสิน โดยไม่ได้พิสูจน์ความจริง”

 

สวดให้เขาแล้วอย่าไปประณามเขา”

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวชมพระสงฆ์ไอริชคนหนึ่งที่เอาเรื่องมาพูดเกี่ยวกับวิกฤตของศูนย์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งซึ่งดูแลโดยซิสเตอร์คณะหนึ่งที่อัครสังฆมณฑลทูอัม (Tuam) ซึ่งเกิดขึ้นในหลายทศวรรษแล้ว เรื่องนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนเราให้ระวังอย่าตัดสินอะไรจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น  เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถกำหนดความรับผิดชอบของพระศาสนจักรได้  ไม่ว่าผลของการสอบสวนจะออกมาอย่างไร สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงความชื่นชมสำหรับการตรงไปตรงมาและ “ศักดิ์ศรี” ที่เจ้าหน้าที่รัฐแจ้งให้พระองค์ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้


        นักข่าวอีกท่านหนึ่งถามพระสันตะปาปาว่าพระองค์จะให้คำแนะนำอย่างไรสำหรับบิดาที่ลูกของตนมาบอกว่าเขาเป็นคนลักเพศ หรือมีความเบี่ยงเบนทางเพศ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบว่า พระองค์สนับสนุนให้พ่อแม่ “สวดภาวนา ไม่ประณาม และเสวนากันเพื่อเปิดโอกาส”  สำหรับลูกชายหรือลูกสาว เพราะการไม่สนใจเขาหรือทอดทิ้งไม่เหลียวแลเขาย่อมหมายถึงการขาดซึ่งความเป็นพ่อแม่ไป

 

ความเชื่อที่เข้มแข็งและหยั่งรากลึก

        “ประชาชนชาวไอริชมีความเชื่อเข้มแข็งและหยั่งรากลึก” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส “ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจสำหรับสองวันที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์”
 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บข่าวเรื่องนี้มาเพื่อการไตร่ตรอง)