slide1 slide3 slide2 slide4

พระคาร์ดินัลฌ็อน โอมัลลี่: ผู้นำพระศาสนจักรต้องฟังเสียง ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ

        พระคาร์ดินัลฌ็อน โอมัลลี่: ผู้นำพระศาสนจักรต้องฟังเสียง

ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ

 

            ในการสรุปการประชุมคณะกรรมาธิการของสมณสภาเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่าความสำคัญประการแรกในการพิทักษ์คุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพระสงฆ์/นักบวชนั้นผู้นำพระศาสนจักรต้องรับฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นอันดับแรก

 

        การพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ให้รอดพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศจากพระสงฆ์/นักบวช ได้กลายเป็นความสำคัญเร่งด่วนสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งนับวันจะถูกบีบคั้นให้ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ครอบครัว ชุมชนของพวกเขาและบรรดาสัตบุรุษทุกคน

          หน่วยงานหน่วยหนึ่งที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเพื่อการนี้คือ สมณสภาเพื่อพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนำโดย พระคาร์ดินัลฌ็อน โอมัลลี่ (Card. Sean O’Malley) ทำหน้าที่เสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ดีเพื่อปกป้องผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่เปราะบาง ตกอยู่ในความเสี่ยงเพื่อที่
พระศาสนจักรจะได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นในการสร้างหลักประกันว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นจะไม่เกิดซ้ำอีก

        การที่จะทำดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต้องอาศัยความพยายามร่วมกันกับสถาบันอื่นๆ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลกพร้อมกับผลิตเครื่องมือเช่น คู่มือ ตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี และหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้นำพระศาสนจักรเป็นต้น

          การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถูกพิมพ์ขึ้นมาเมื่อวันอาทิตย์เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 9 ซึ่งประชุมกัน ณ นครรัฐวาติกัน

        พระคาร์ดินัลฌ็อน โอมัลลี่ให้สัมภาษณ์กับแซร์จิโอ เชนโตฟานติ (Sergio Centofanti) แห่งนักข่าววาติกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ที่สมาชิกของที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษระหว่างการประชุม เมื่อถูกถามในสถานการณ์ปัจจุบันพระศาสนจักรได้ฟังและเรียนรู้จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างจริงจังไหม พระคาร์ดินัลโอมัลลี่กล่าวว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เราทุกคนเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้คำตอบที่ชัดเจนจากส่วนของพระศาสนจักรต่อการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์”

ความสำคัญของการรับฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

        แน่นอนพระคาร์ดินัลโอมัลลี่ชี้ให้เห็นว่าความรับผิดชอบประการหนึ่งของสมณสภาฯ คือรับฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  “เราร้อนใจและกังวลใจเสมอที่จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสิน”  และเราก็ทำเช่นนี้บ่อยๆ อย่างเช่นเรากำลังมีการประชุมรับฟังพยานสองคน  พระคาร์ดินัลยกตัวอย่างสำคัญประการหนึ่งคือ การที่สมาชิกของสมณสภาฯพยายามที่จะจัดการให้ความรู้กับบรรดาพระสังฆราชที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

        “ทุกปีเราพยายามที่จะนำเสียงร้องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาสู่ผู้นำของพระศาสนจักร  นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากหากเราต้องการให้สัตบุรุษทราบว่านี่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดแค่ไหนสำหรับพระศาสนจักรที่จะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างถูกต้องไม่ว่าเวลาไหนที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น”  พระคาร์ดินัลโอมัลลี่ยังชี้ให้เห็นอีกว่าพระศาสนจักรคาทอลิกไม่สามารถที่จะตอบสนองได้กับทุกกรณีอย่างหมดจรดครบถ้วนจนทำให้กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของพระศาสนจักรต้องหยุดชะงัก และเกิดความเสียหาย

 

บทบาทและหน้าที่ของสมณสภาฯ ในการส่งเสริมพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อความรับผิดชอบในการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์

        พระคาร์ดินัลฌ็อน โอมัลลี่ อธิบายว่าพระศาสนจักรไม่เคยว่างเว้นที่จะส่งสาส์นการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ไปทั่วโลก  ท่านกล่าวว่าในบางประเทศสิ่งนี้เป็นเรื่องใหม่และในบางประเทศพระสงฆ์มีจำนวนน้อย  ดังนั้นสมณสภาฯ จึงมีแผนที่จะจัดสัมมนาในประเทศต่างๆ เช่น บราซิล โคลัมเบีย โปแลนด์ เพื่อจัดทำคู่มือหรือกฎเกณฑ์แนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแต่ละประเทศจะใช้เป็นมาตรการในการปฏิบัติ  พระคาร์ดินัลโอมัลลี่แสดงความชื่นชมที่สมณสภาฯได้รับเสียงสะท้อนที่ดีกลับมาเกี่ยวกับการอบรมศึกษาและความคิดริเริ่มต่างๆ ในการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในทวีปต่างๆ

 

บทบาทของสมณสภาเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์

        พระคาร์ดินัลโอมัลลี่เห็นด้วยว่ายังมีความสับสนกันอยู่มากมายในสังคมสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมณสภาเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์  
ท่านอธิบายว่านี่ไม่ใช่องค์กรที่จัดการกับเรื่องในอดีต หรือเหตุการณ์ที่มีการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะ  “เราพยายามที่จะเปลี่ยนอนาคตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอย  เรากระทำดังกล่าวด้วยการมอบข้อเสนอแนะให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดและมีคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพิทักษ์คุ้มครอง การป้องกัน และโครงการศึกษาที่มีการอบรมผู้นำเพื่อที่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชจะได้มีความพร้อมและสามารถตอบสนองในการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ และเพื่อให้การอภิบาลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งต้องถือเป็นความสำคัญอันดับต้น”

        พระคาร์ดินัลโอมัลลี่ สรุปด้วยการกล่าวว่าในประเทศอังกฤษเรามีคำพังเพยว่า “การคุ้มครองป้องกันหนึ่งขีด ย่อมดีกว่าการรักษาหนึ่งกิโลกรัม”

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องสำคัญนี้มาเพื่อการไตร่ตรอง)