slide1 slide3 slide2 slide4

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ “เฉกเช่นนักปราชญ์จากบูรพาทิศ เราต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อจะเห็นดวงดาว”

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

เฉกเช่นนักปราชญ์จากบูรพาทิศ เราต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อจะเห็นดวงดาว”

 

ขอบคุณคณะนักร้องนักแสดงกายกรรม “Circus” จากประเทศคิวบาที่มีความสวยงามซึ่งทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นเสมอ

วันพุธที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2019

 

          ก่อนวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า เฉกเช่นนักปราชญ์ 3 ท่านจากบูรพาทิศ เราต้องเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้า ซึ่งมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถเห็นดวงดาว

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นถึงประเด็นนี้ในการทักทายผู้แสวงบุญชาวอิตาเลียนในการเข้าเฝ้าวันนี้คือวันพุธที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2019 ในโอกาสปีใหม่ เพียงไม่กี่วันก่อนก่อนสมโภชพราะคริสตเจ้าแสดงองค์ซึ่งเราจะทำการฉลองกันในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม ที่จะถึงนี้

        ในการทักทายดังกล่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าความสวยงามทำให้เราใกล้พระยิ่งขึ้นเสมอ แล้วพระองค์ทรงขอบคุณคณะนักร้องนักแสดงกายกรรม
ชาวคิวบาที่มาขับร้องให้เกียรติพระองค์  แม้แต่พระสันตะปาปาก็ยังทรงปั่นลูกฟุตบอลบนปลายนิ้วของพระองค์

        “ท่านร่วมใจร่วมแรงอยู่กับความสวยความงาม ความสวยงามทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นเสมอ” พระองค์ตรัสพร้อมกับกล่าวว่า
“ขอบคุณนักร้องนักแสดงกายกรรมทุกคน”

          “โดยอาศัยการแสดงพวกเขานำความสวยงามมาให้เราชม เป็นความสวยงามที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากมาย ซึ่งเราก็พอจะเห็นได้  ต้องมีการฝึกฝนและอะไรต่อมิอะไรสารพัด  แต่ความสวยงามจะยกชูใจเราขึ้นสูงเสมอ”

        “ความสวยงามทำให้เราทุกคนรู้สึกดีขึ้น  ความสวยงามนำเราไปสู่ความดี  อันนำเราไปสู่พระเจ้า  พ่อขอขอบคุณทุกคนมาก  ขอให้ดำเนินต่อไปในการมอบความสวยงามให้แก่ชาวโลก  ขอบคุณมาก!”

        เมื่อพูดถึงวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า “ดุจนักปราชญ์ 3 ท่านจากทิศตะวันออก พวกเราก็แหงนหน้ามองท้องฟ้าด้วย  เพราะการทำเช่นนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถเห็นดวงดาวซึ่งเชิญชวนเราให้เดินไปในเส้นทางแห่งความดี”

        “สวัสดีปีใหม่ทุกคน!”

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัยของพระสันตะปาปามาเพื่อการไตร่ตรอง)