slide1 slide3 slide2 slide4

ในการปราศรัยกับบรรดานักข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน การเผชิญหน้ากันเรื่องสิทธิต่อชีวิตและการส่งเสริมการุญฆาต

ในการปราศรัยกับบรรดานักข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน

การเผชิญหน้ากันเรื่องสิทธิต่อชีวิตและการส่งเสริมการุญฆาต

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนนักข่าวคาทอลิกและกลุ่มเอวังเยลิกัลชาวเยอรมันให้เขียนและพิมพ์ข่าวดี และที่ให้ความหวัง

วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019 

        “นี่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่เราเห็นการพัฒนาที่ค่อนข้างน่ากลัวในโลก นั่นคือการโต้แย้งกันเรื่องสิทธิในชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมเรื่องการุญฆาต การปฏิเสธความเท่าเทียมในสังคม  การแบ่งแยกของประชาชนในสังคม การล่วงละเมิดศักดิ์ศรีมนุษย์ และเสรีภาพแห่งมโนธรรม”

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงความจริงที่สร้างความลำบากใจนี้ ที่นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019  กับนักข่าวคาทอลิกและนักข่าวจากกลุ่มเอวังเยลิกัล ประเทศเยอรมนี

 

        สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนใจพวกเขาว่า “ในบริบทดังกล่าว สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบในจุดยืนเพื่อความดีอันทรงคุณค่าแห่งเสรีภาพมนุษย์”

        พระองค์ทรงขอบคุณบรรดานักข่าวสำหรับผลงานของพวกเขา พร้อมกับแสดงความหวังว่าในการรับใช้ของพวกเขา “จะต้องไม่ขาดสิ่งที่ดีๆ ข่าวดีที่คุ้มค่าที่จะบอกเล่ากันต่อไปและซึ่งให้ความหวัง”

        พระองค์สรุปโดยกล่าวว่าพระองค์จะภาวนาขอพระเจ้าอวยพรพวกเขา ติดตามพวกเขาและผลงานของพวกเขา และทรงขอให้พวกเขาภาวนาสำหรับพระองค์ด้วย

        ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยของพระองค์ที่เผยแพร่โดยสำนักข่าววาติกัน

**

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่รักทั้งหลาย

        ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับคณะท่านที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศเยอรมนี คริสตจักรเอวังเยลิกัลในประเทศเยอรมนี และคณะสื่อมวลชนในเยอรมนี  ขอบคุณพระคาร์ดินัลมาร์ค (Marx) สำหรับคำกล่าวจากผู้แทนนายแลนด์บิช็อฟ เฮ็นริค เบ็ดฟอร์ด-สตอร์ม (Mr. Landesbishof Heinrich Bedford-Strom)

        การพบปะของเราเป็นการแสดงออกถึงการเสวนาที่มีชีวิตชีวาระหว่างพระศาสนจักรต่างๆและสื่อมวลชนในประเทศเยอรมนี  การเสวนาก่อให้เกิดความเข้าใจ เปิดประตูสู่ขอบฟ้าใหม่ และการพบปะกันเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและการวิจารณ์ที่เป็นอิสระ เปิดเผย  ข้าพเจ้าขอสนับสนุนความพยายามของพวกท่านในการสร้างหลักประกันว่าข่าวที่ท่านนำเสนอจะมีแต่ความจริงและไม่ใช่ข่าวเท็จ ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงได้ยินได้ฟังมา ต้องมีการค้นคว้าอย่างแม่นยำแทนที่จะเป็นบทความที่คาดเดากัน

นานพอสมควรแล้วที่เราเห็นการพัฒนาที่ไม่ค่อยสู้ดีในโลก เช่นการโต้เถียงกันเรื่องสิทธิต่อชีวิต การุญฆาต การไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันในสังคม การกีดกันผู้อพยพ การล่วงละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเสรีภาพแห่งมโนธรรม  ในบริบทดังกล่าวสื่อมวลชนต้องรับผิดชอบในจุดยืนเพื่อความดีอันทรงคุณค่าแห่งเสรีภาพมนุษย์  พระศาสนจักรต่างๆต้องสนับสนุนพวกท่านในการรับใช้นี้ในฐานะที่เป็นพันธกิจของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ “เพื่อทุกคนจะได้มีชีวิตและเป็นชีวิตที่บริบูรณ์”

ขอขอบคุณทุกคนสำหรับผลงานของพวกท่าน  ในฐานะนักข่าวท่านนำบุคคลเป็นศูนย์กลางโดยตั้งใจที่จะมอบแต่สิ่งดีๆเพื่อชีวิตของพวกเขาจะมีค่าที่จะมีชีวิต  ข้าพเจ้าหวังว่าในการรับใช้ของท่านจะไม่ขาดสิ่งที่ดี มีแต่ข่าวดีที่คู่ควรจะจดจำเล่ากันต่อไปซึ่งให้ความหวัง  และอย่าลืมภาวนาสำหรับข้าพเจ้าด้วย ขอขอบคุณ (ดั๊งเกอร์  Danke)

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บข่าวเรื่องนี้มาแบ่งปัน และไตร่ตรอง)