: :   Goto : English Language     
   สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง "การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012 – 2015"   
   ข้อมูลทั่วไป   
   ประวัติ-ความเป็นมา
   ตราและสัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายชื่อประธานสภาฯ
ในอดีต-ปัจจุบัน
 
   แผนภูมิโครงสร้างสภาฯ
   สมาชิกสภาพระสังฆราชฯ
พระสังฆราชและเขต
ปกครองในประเทศไทย
   พระสังฆราชกิตติคุณ
   คณะกรรมการดำเนินงานฯ
   คณะกรรมการสำนักงาน
   ข่าวพระสังฆราชทั่วโลก
เช็คเมล์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
Catholic World Tour
คพส.
ยส.
อุดมสารดอทคอม
Caritas Thailand
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วิถีชุมชนวัด
     
      ข่าวทั้งหมด  
     
พิธีบูชามิสซาต้อนรับสมณทูต พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล  (18 ธ.ค. 2010)  ดูประมวลภาพ ....  
ต้อนรับพระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  
(24 พ.ย. 2010 )  ประมวลภาพ ....
 
การสัมนาบุคลากร สภาพระสังฆราชฯ  (28-29 ต.ค. 2010)  ภาพสัมนากล้อง1 .... | ภาพสัมนากล้อง2 ....  
สัมมนาพระสังฆราชใหม่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี   (5 - 18 ก.ย. 2010)  รายละเอียดเพิ่มเติม ....  
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ และประกาศแผนอภิบาล 2010 - 2015  (15 ส.ค. 2010)  ดูประมวลภาพ ....  
การประชุมกรรมาธิการฝ่ายฯ สภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2 / 2010  (12 - 13 ส.ค. 2010)  ดูประมวลภาพ ....  
พระคาร์ดินัลจากสันตะสำนัก ประชุมงานศาสนสัมพันธ์เอเชียที่ไทย  (19 ก.ค. 2010)  รายละเอียดเพิ่มเติม ....  
พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบปีที่ 5 แห่งสมณสมัย
ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16  (27 มิ.ย. 2010)  ดูประมวลภาพพิธี ....
 
แถลงการณ์จากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในประเทศ  (18 พ.ค. 2010)
ดูแถลงการณ์ ....
 
ประกาศแต่งตั้งพระสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์และบรูไน ไปรับหน้าที่เอกอัครสมณทูตฯประจำประเทศอินเดีย  (10 พ.ค. 2010)    
ต้อนรับคุณพ่ออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย
เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  (29 เม.ย. 2010)  
 
ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "คริสตศาสนิกชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไร"  (30 มี.ค. 2010)  ดูประมวลภาพ ....  
อาลัยรักคุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล อธิการเจ้าคณะเอ็มอีพี   (20 มี.ค. 2010)    
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐเฮติ  
(18 มกราคม 2010)  ดูประกาศเพิ่มเติม ....
 
พิธีอภิเสกพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  (06 ก.พ. 2010)  
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติฯ และประกาศแผนอภิบาล 2010 - 2015  (15 ส.ค. 2010)  ดูประมวลภาพ ....  
การประชุมกรรมาธิการฝ่ายฯ สภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2 / 2010  (12 - 13 ส.ค. 2010)
ดูประมวลภาพ |  ดูแผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 (PDF)
 
พระคาร์ดินัลจากสันตะสำนัก ประชุมงานศาสนสัมพันธ์เอเชียที่ไทย  (19 ก.ค. 2010)  รายละเอียดเพิ่มเติม  
พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบปีที่ 5 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16
(27 มิ.ย. 2010)  ดูประมวลภาพพิธี ....
 
กำหนดการการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย  (xxxxx)  ประมวลภาพวจนพิธีกรรม ..  
แถลงการณ์จากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในประเทศ  (18 พ.ค. 2010)  
สาส์นจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  (30 เม.ย. 2010)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การประชุมสมัชชาเพื่อกำหนดทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2010 – 2015  (19 เม.ย. 2010)
ประมวลภาพ วันที่หนึ่ง | วันที่สอง | วันที่สาม | วันที่สี่ | วันที่ห้า
 
ประกาศโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ของคณะภคินี (1 เม.ย. 2010)  คณะพระหฤทัยฯ | คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
ประกาศโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่พระสงฆ์  (01 เม.ย. 2010)  สังฆมณฑลนครสวรรค์ | สังฆมณฑลเชียงใหม่  
อาลัยรักคุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล อธิการเจ้าคณะเอ็มอีพี (20 มี.ค. 2010)  
การภาวนาเพื่อสันติภาพในเทศกาลมหาพรต (12 มี.ค. 2010 )  ดูรายละเอียด ...  
พิธีอภิเสกพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย (06 ก.พ. 2010 )  ดูวิดีโอพีธีย้อนหลัง ... | ดูประมวลภาพ ...  
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐเฮติ (18 ม.ค. 2010 )  
   
  : : ข่าวปี 2009 : :  
เฉลิมศกสังฆภาพ สุวรรณสมโภชพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู (17-20 ธ.ค. 2009)  
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (5 ธ.ค. 2009 )  
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ (30 พ.ย. 2009 )  
ประกาศพระสังฆราชองค์ใหม่ของสังฆมณทลอุดรธานี (16 พ.ย. 2009 )  
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเนื่องในอภิลักขิตสมัยฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อ่านประกาศ .. | อ่านพระประวัติ ..
 
งานชุมนุมสื่อมวลชนโลก 2009 (17 - 21 ต.ค. 2009 )  
การสัมมนาระดับภาคเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2010-2020 (6 - 9 ต.ค. 2009 )  
ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(24 ก.ย. 2009)
 
คณะกรรมการบริหารงานของสภาพระสังฆราชฯ (Update 9 ก.ย. 2009 )  
พิธีกตัญญุตาจิตแด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู , พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร
และพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต (9 ก.ย. 2009) ดูประมวลภาพ...
 
พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (12 ก.ย. 2009)  
พิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนศาสตร์ แด่พระอัครสังฆราชลุยจี เบรสซาน (27 ส.ค. 2009)
ดูประมวลภาพ ... | ดูวีดีโอ...
 
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “ปีพระสงฆ์” (28 มิ.ย. 2009)  
Ad Limina  
พระคุณการุญพิเศษ โอกาสฉลองปี น.เปาโล (2 มิ.ย. 2008)  
ประกาศเรื่อง ปีพระวาจา-ปีนักบุญเปาโล  
ประกาศ เรื่อง “ ปีพระวาจา ค.ศ. 2007 - 2010 ”  
 
     
     
     
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-681-3900   Fax : 02-681-5369 ,02-681-5370   E-mail : cbct_th@hotmail.com , thaicbct@cbct.net
เวปไซด์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024x768 pixel ขึ้นไป (แนะนำ-ติชมเวปไซด์ได้ที่ E-mail : 9ho888@windowslive.com)